NGDKV

N
O
R
O
S
T

N
A
Š
A

V
S
A
K
D
A
N
J
A

N
O
R
O
S
T

N
A
Š
A

V
S
A
K
D
A
N
J
A

kolektiv  N G D K V 

SKUPINA ZA LIKOVNO-GLEDALIŠKO VIZUALIZACIJO ZABAVE

Kolektiv NGDKV je neformalno združenje ljudi, ki želijo likovno gledališke prakse uporabiti kot nadgradnjo fantazijskih potovanj magičnega gledališča, z elementi inscenacije, likovne postavitve, video inštalacije, foto inscenacije, s performensi in kostumskimi projekti. Skupina deluje od leta 1988, sprva poimenovana Trska, ki pa ni nikoli zaživela v organizirani obliki. Leta 2000 je bila iz njenih vrst ustanovljena večnamenska virtualna skupina sedmih ustvarjalcev poimenovana Gerontološko društvo Kurja vas. S svojim triindvajsetim projektom, aprila 2003 je skupina GDKV dosegla vrhunec s svojo razgradnjo in samoukinitev s fantazijskim osvobajanjem v nič. Še istega leta se je na novo konstituirala kot Novo gerontološko društvo Kurja vas -  NGDKV. Trenutno skupina šteje 10 aktivnih članov. 

"Še tako nebulozne akcije NGDKV presegajo nacionalno produkcijo."      A. P.   20.1.2007

| projekti |    |inscenacije |    | video |    | koledarji |   | novice |                   | e-pošta |

NOVO:  NGDKV video na YouTube